Search This Blog

FLASH NEWS ⚡⚡⚡ ఫ్లాష్ న్యూస్...

MORE TO VIEW

Tuesday, 27 April 2021

COVIDUpdates Today , 10:00 AM

#COVIDUpdates: 18/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,57,909 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,37,887 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,313 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 5,709

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/rEzQBI8aJH
#COVIDUpdates: 17/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,57,577 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,37,236 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,307 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 6,034

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/oxCfZTOxeC
#COVIDUpdates: 16/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,57,145 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,36,650 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,302 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 6,193

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/neVrj5ao3g
#COVIDUpdates: 15/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,56,813 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,36,065 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,295 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 6,453

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/1LtcUlJziR
#COVIDUpdates: 14/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,56,227 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,35,353 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,286 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 6,588

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/7bruNpRuOz

#COVIDUpdates: 13/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,55,687 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,34,796 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,276 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 6,615

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/3MNDSfvZMV
#COVIDUpdates: 12/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,55,170 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,33,970 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,268 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 6,932

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/CdOg4xkZji

#COVIDUpdates: 11/10/2021, 10:00 AM
రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,54,667 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 
*20,33,153 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా
*14,256 మంది మరణించారు
* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 7,258
#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/vC193cs7nV
#COVIDUpdates: 10/10/2021, 10:00 AM
రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,54,358=7 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 
*20,32,159 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా
*14,254 మంది మరణించారు
* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 7,944
#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/Y8Iu9Z86XP#COVIDUpdates: 08/10/2021, 10:00 AM
రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,53,104 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 
*20,30,552 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా
*14,242 మంది మరణించారు
* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 8,310
#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/dwvoOR4zxP#COVIDUpdates: 07/10/2021, 10:00 AM
రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,52,411 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 
*20,29,625 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా
*14,236 మంది మరణించారు
* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 8,550
#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/7E8FvVh6DI
Andhra Pradesh reports 800 fresh #COVID cases, 1,178 recoveries, and 09 deaths in the past 24 hours. 

Active cases: 8,754 
Total recoveries: 20,31,681
Death toll: 14,228 https://t.co/ATdD8W9HG7
#COVIDUpdates: 05/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,50,968 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,27,608 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,219 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 9,141

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/jF2lTW9YeG
#COVIDUpdates: 04/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,50,297 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,26,336 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,208 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 9,753

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/HBloJH7W3O
#COVIDUpdates: 03/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,49,868 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,25,307 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,204 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 10,357

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/Zl2XQBWg90
#COVIDUpdates: 02/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,49,103 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,24,334 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,195 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 10,574

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/wEepV1d2vX
#COVIDUpdates: 01/10/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,48,238 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,22,910 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,186 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 11,142

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/hr1qNqHbt1

#COVIDUpdates: 30/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,47,429 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,21,750 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,176 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 11,503

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/A0Z7sk3iA5
#COVIDUpdates: 29/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,46,419 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,20,601 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,163 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 11,655

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/TYoslm0NvS
#COVIDUpdates: 28/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,45,335 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,19,273 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,150 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 11,912

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/yK65FtAlIC
#COVIDUpdates: 27/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,44,564 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,17,940 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,142 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 12,482

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/USdmoZ4ej3
#COVIDUpdates: 26/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,43,946 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,16,762 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,136 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 13,048

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/pUZc0Qldi6
🌼ap corona update: ఏపీలో కొత్తగా 1,167 కరోనా కేసులు

గడచిన 24 గంటల్లో 55,307 మంది నమూనాలు పరీక్షించగా 1,167 కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి.

#COVIDUpdates: 24/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,44,490 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,13,942 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,118 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 13,535

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/R9iMWMIOae
#COVIDUpdates: 23/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,40,349 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,12,492 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,108 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 13,749

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/VjorSC8I0u
#COVIDUpdates: 22/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,39,178 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,11,285 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,097 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 13,796

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/nQ3mIvFkfs

#COVIDUpdates: 21/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,37,813 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,09,819 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,089 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 13,905

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/Ouhh1SD8tB
Ap Corona update: ఏపీలో కొత్తగా 839 కేసులు..

*❇️అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గడిచిన 24 గంటల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 42,679 పరీక్షలు నిర్వహించగా.. 839 కేసులు నిర్ధారణ అయ్యాయి.
#COVIDUpdates: 19/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,35,795 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,07,026 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,070 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,699

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/SSn1DlPApu
#COVIDUpdates: 18/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,34,458 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,05,744 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,061 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,653

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/Qao4oV561e
#COVIDUpdates: 17/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,33,284 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,04,435 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,052 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,797

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/AdZANlZTPd

#COVIDUpdates: 16/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,31,891 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,03,139 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,044 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,708

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/97k4wGOf09
#COVIDUpdates: 15/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,30,524 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,01,891 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,030 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,603

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/xRkyPAQ0qr

#COVIDUpdates: 14/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,29,079 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*20,00,648 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,019 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,412

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/CPGSmQEwK2

#COVIDUpdates: 13/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,27,954 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,99,292 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*14,010 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,652

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/V1oiODUwue
#COVIDUpdates: 12/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,27,090 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,97,982 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,998 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 15,110

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/KCUvBnn3LL
#COVIDUpdates: 11/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,25,900 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,96,756 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,987 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 15,157

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/Tl0PYrY2nC
#COVIDUpdates: 10/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,24,755 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,95,666 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,970 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 15,119

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/0fRLcmUfH1
#COVIDUpdates: 09/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,23,147 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,94,559 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,964 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,624

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/nNihF7LJZr

#COVIDUpdates: 08/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,21,708 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,93,248 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,950 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,510

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/f6BuyjJFKL
*🌼COVIDUpdates: 07/09/2021, 10:00 AM*

పాజిటివ్ కేసులు : 1178

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,20,347 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

19,91,960 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా13,935 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,452
#COVIDUpdates: 06/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,19,169 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,90,694 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,925 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,550

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/cBRppdTOYO
#COVIDUpdates: 05/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,18,430 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,89,361 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,911 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 15,158

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/wPpz6259pq
#COVIDUpdates: 04/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,16,807 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,88,021 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,903 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,883

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/8UmMkDL0Xp
#COVIDUpdates: 03/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,15,305 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,86,496 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,887 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,922

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/G0NlYg9UiJ
#COVIDUpdates: 02/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,13,785 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,85,206 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,877 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,702

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/yjdVWehH3B
#COVIDUpdates: 01/09/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,12,407 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,84,067 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,867 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,473

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/XPOmVFNr74
#COVIDUpdates: 31/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,11,221 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,82,671 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,857 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,693

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/dbGhdSbfNd

#COVIDUpdates: 30/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,10,106 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,81,406 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,838 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,862

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/VTqkPI9kp7
#COVIDUpdates: 29/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,09,228 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,80,224 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,825 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 15,179

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/gU8esNmNEZ


#COVIDUpdates: 28/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,07,671 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,79,011 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,807 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,853

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/F5NCnJoU5p

#COVIDUpdates: 27/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,06,350 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,77,512 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,788 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 15,050

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/cUDAEPg92t
#COVIDUpdates: 26/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,04,835 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,76,609 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,778 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,448

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/kVO0XcbWqE
#COVIDUpdates: 25/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,03,296 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,75,469 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,766 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,061

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/ndIRknvjSR
#COVIDUpdates: 24/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,01,695 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,74,268 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,750 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 13,677

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/v2tZcDzquM

#COVIDUpdates: 23/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 20,00,447 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,72,553 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,735 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 14,159

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/rUPEn2drCo
రాష్ట్రంలో గడిచిన 24 గంటల్లో కొత్తగా 1,435 కరోనా కేసులు నమోదు కాగా, వైరస్‌ ప్రభావంతో 6గురు మృతి చెందారు.

తాజాగా 1,695 మంది కరోనా బాధితులు కోలుకుని డిశ్చార్జ్‌ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 19,70,864మంది బాధితులు కోలుకున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 15,472 యాక్టివ్‌ కేసులు ఉన్నాయి. ఈ మహమ్మారి బారినపడి మొత్తం రాష్ట్రంలో 13,702మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో 2,59,72,539 మందికి కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ శుక్రవారం కరోనాపై హెల్త్‌ బులెటిన్‌ విడుదల చేసింది.

#COVIDUpdates: 19/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,95,708 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,66,274 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,696 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 15,738

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/gjgyRzJEvc
#COVIDUpdates: 18/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,94,207 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,64,577 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,686 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 15,944

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/2ohTiXytmt

#COVIDUpdates: 17/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,92,774 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,92,774 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,671 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 16,341

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/s1oLVGlC0O
#COVIDUpdates: 16/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,91,711 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,60,833 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,660 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 17,218

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/HOue4lnNTp
#COVIDUpdates: 15/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,90,802 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,59,290 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,647 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 17,865

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/50DqUWpjoa
.#COVIDUpdates: 14/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,89,296 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,57,455 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,631 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 18,210

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/vzJo2caeVq
#COVIDUpdates: 13/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,87,761 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,55,380 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,615 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 18,766

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/oieX48VjCG
#COVIDUpdates: 12/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,86,015 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,53,732 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,595 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 18,688

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/UWZctpDGVZ

#COVIDUpdates: 11/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,84,156 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,52,157 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,582 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 18,417

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/UGePoC0u81
#COVIDUpdates: 10/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,82,287 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,49,841 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,564 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 18,882

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/69gwfMzJNP


#COVIDUpdates: 09/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,80,826 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,47,728 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,549 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 19,549

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/r0PctBFrN8
#COVIDUpdates: 08/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,79,413 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,45,933 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,531 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 19,949

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/OXvOgVLPMh#COVIDUpdates: 07/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,77,363 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,43,475 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,513 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 20,375

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/FZhEFIR00d
#COVIDUpdates: 06/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,75,455 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,41,372 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,490 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 20,593

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/Aa8TZsg6Vo
#COVIDUpdates: 05/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,73,246 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,39,476 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,468 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 20,302

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/TSL6JRwP3X

#COVIDUpdates: 04/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,73,996 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,37,473 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,444 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 20,184

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/FP6LRKkhjj
#COVIDUpdates: 03/08/2021, 10:00 AM

రాష్ట్రం లోని నమోదైన మొత్తం 19,68,659 పాజిటివ్ కేసు లకు గాను 

*19,35,061 మంది డిశ్చార్జ్ కాగా

*13,428 మంది మరణించారు

* ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నవారి సంఖ్య 20,170

#APFightsCorona #COVID19Pandemic https://t.co/Aw3ru0AnVU

అమరావతి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గడిచిన 24 గంటల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 69,606 పరీక్షలు నిర్వహించగా.. 1,546 కేసులు నిర్ధారణ అయ్యాయి. తాజా కేసులతో కలిపి ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 19,71,554 మంది వైరస్‌ బారినపడినట్లు రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్లడించింది. గడిచిన 24 గంటల వ్యవధిలో కొవిడ్‌ వల్ల 18 మంది బాధితులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మృతుల సంఖ్య 13,428కి చేరింది. 24 గంటల వ్యవధిలో 1,940 మంది బాధితులు కోలుకోవడంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోలుకున్న వారి సంఖ్య 19,37,956కి చేరినట్లు వైద్యారోగ్య శాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 20,170 యాక్టివ్‌ కేసులున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు 2,47,78,146 నమూనాలను ఆరోగ్య శాఖ పరీక్షించింది.0 Comments:

Post a Comment

Teachers INFO

 • SCERT - OFFICIAL - 10th class new pattern Model papers Latest
 • CLICK FOR MORE

Teachers News,Info

 • CCE Formative Assessment Tools and Guidelines for FA1, FA2, FA3, FA4 in AP Schools,FA Model papersLatest
 • CLICK FOR MORE
  Acadamic Reated Lables

District wise info

More
AP District wise updates

Pimary Classes TLM,Material

 • June Month Syllabus - 1 to 5th Telugu / English RhymesLatest
 • CLICK FOR MORE
  TLM For Primary Classes( 1 to 5th ) subject wise
  TLM For Class wise

High school -TLM,Material

CLICK FOR More

TLM @ High school classes(6 to 10th)Subject Wise
TLM , Studyy Material For High school classes

General Issues

CLICK FOR MORE
General Lables

Students Related Info

CLICK FOR MORE
STUENTS INFORMATION LABLES

AP District wise Updates

More
AP District wise updates

Technology

To get updates from aptnusinfo.blogspot.com to your Email directly,Enter your email id and click submit button,Then a popup windo will open,then type the Captcha code,Then go t your mail inbox,a confirmation mail will be there, verify that.Next onwards when ever i post a new one automatically a mail will be sent you.
Top